System nadzoru postępu praktyk dla uczniów
main_art_img
Aplikacja powstała na potrzeby projektu "Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości" realizowanego przez:
System został zbudowany na naszej autorskiej platformie iSystem title=. Aplikacja w swoim założeniu ma obsługiwać trzy rodzaje kont: uczeń, pracodawca i administrator.

Pracodawca po zalogowaniu dostawał dostęp do swojego panelu, w którym mógł:
  • podać informacje o swojej firmie.
  • zaplanować praktyki wraz z zagadnieniami praktyk
  • rozliczać uczniów z realizacji planu praktyk

Uczestnik praktyk ma podgląd na plan swoich praktyk i stan ich realizacji wraz z listą obecności na nich.

Dzięki przemyślanemu interfejsowi cały proces odbywania praktyk wykonuje się elektronicznie co znacząco pomaga w zarządzaniu projektem.

Jeśli jesteś zainteresowany wdrożeniem takiego systemu lub chcesz dowiedzieć się więcej szczerze zapraszamy do kontaktu z nami. W każdej chwili jesteśmy również gotowi na modyfikacje i dopasowanie projektu do specyficznych potrzeb nowych klientów.


Wybrane projekty