Usługa doradcza w zakresie opracowania strategii zabezpieczającej ciągłość świadczenia usług IT

Voucher na zakup usługi doradczej finansowany z projektu pn. „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” realizowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020

Usługa doradcza w zakresie opracowania strategii zabezpieczającej ciągłość świadczenia usług IT oraz wdrożenie modelu bezpieczeństwa wraz z zaprojektowaniem rozwiązań techniczno - sprzętowych

Okres realizacji: 01.05.2020 do 30.11.2020

dla przedsiębiorstwa 
2P Info Sp. z o.o  
realizowana przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Starachowicach

Aktualności