Porozumienie o współpracy pomiędzy 2P-Info oraz Zespołem Szkół Informatycznych w Kielcach
main_art_img

Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 14 kwietnia 2023 roku, firma 2P-Info zawarła wspólne porozumienie z Technikum nr 7 wchodzącym w skład Zespołu Szkół Informatycznych im. Gen. Józefa Hauke Bosaka w Kielcach.

Celem podpisanego porozumienia jest objęcie przez naszą firmę patronatu nad klasami o profilu technik programista oraz współpraca merytoryczna umożliwiająca uczniom pogłębianie wiedzy i zainteresowań związanych z programowaniem i funkcjonowaniem firm na rynku IT.  

Zawarte porozumienie zakłada również wspólne działania w zakresie:

  • Przygotowania warsztatów dla uczniów ZSI przez 2P-Info

  • Przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli ZSI

  • Możliwości odbycia praktyk zawodowych oraz stażu dla najlepszych uczniów

  • Objęcie patronatu nad konkursami organizowanymi przez 2P-Info oraz ZSI


 

Aktualności