REZONANS - System zarządzania placówką MR
main_art_img

Aplikacja "Rezonans" została stworzona w oparciu o język programowania PHP, silnik bazy danych to MySQL, natomiast widoki systemu opisane zostały przy pomocy kaskadowych arkuszy stylów. Dodatkowo wykorzystana została biblioteka jQuery aby nadać aplikacji nieco dynamiki.

Pomysł na aplikację zrodził się w momencie kiedy jeden z naszych partnerów przestał radzić sobie z prowadzeniem terminarza zapisu pacjentów w wersji papierowej z racji wzrostu zainteresowania badaniami typu MG

Aby maksymalnie ułatwić pracę zatrudnionemu personelowi, aplikacja została zintegorwana z serwerem PACS, tak aby na podstawie zarejestrowanych pacjentów na dany dzień mogła być automatycznie tworzona "work lista" dla urządzenia rezonansu magnetycznego.

Kolejnym bardzo ciekawym rozwiązaniem w aplikacji jest wykonanie wizualizacji terminarza, tak aby szybko i łatwo można było znaleźć wolny termin na badanie dla oczekującego pacjenta.

Zaimplementowano również moduł do rozliczeń z NFZ jeśli wybrana placówka posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na wykonywanie wybranych badań

Podstawowe funkcjonalności aplikacji

Stworzony system informatyczny posiada następujące funkcjonalności:

 • Generowanie listy pacjentów na wybrany dzień
 • Wyświetlenie widoku terminarza z możliwością rejestracji pacjenta
 • Dodawanie / wyszukiwanie / edycja pacjentów
 • Dodawanie / wyszukiwanie / edycja i nadawanie uprawnień użytkownikom
 • Zarządzanie podmiotami współpracującymi
 • Możliwość itegracji z aplikacją EDI
 • Komunikacja z serwerem PACS
 • Definiowanie różnego cennika dla wszystkich zleceniodawców
 • Możliwość naliczania rabatów dla klientów
 • Tworzenie kolejki osób oczekujących na potrzeby NFZ
 • Rozliczanie kontraktu NFZ
 • Gemerowanie rachunków, wyników badań i innych zestawień do formatu PDF
 • Moduł Kasy
 • Moduł rejestracji wykroczeń pracowników

Zrzuty ekranowe


Wybrane projekty