EDI - elektroniczny system wymiany danych

EDI to aplikacja umożliwiająca wymianę danych pomiędzy systemami informatycznymi. Program został napisany w języku PHP w oparciu o bazę danych MySQL. Forma prezentacji wyglądu została opisana przy pomocy kaskadowych arkuszy stylów w wersji 3 (CSS3) oraz biblioteki jQuery. Aplikacja wykorzystywana jest głównie do przesyłania pomiędzy przedsiębiorstwami (partnerami) dokumentów sprzedażowych. System dokonuje automatycznej translacji dokumentu w taki sposób aby jego odbiorca mógł bez najmniejszego problemu zaimportować go do swojego programu księgowego.

Każdy z użytkowników po zalogowaniu do aplikacji ma możliwość przejrzenia zarówno wysłanych jak i odebranych plików przez system. Możliwe jest również ponowne pobranie dokumentu lub przekonwertowanie go do innego formatu obsługiwanego przez system EDI.

W systemie istnieje możliwość dodawania kont użytkowników oraz nowych podmiotów. Dodatkowo jeden użytkownik może być administratorem kilku podmiotów. Po odpowiednim skonfigurowaniu opcji dla danego przedsiębiorstwa przez administratora, odebrane dokumenty moga być np. przekazywane do odbiorcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Aby zapewnić bezpieczeństwo wymiany informacji, system dla każdego podmiotu generuje klucze wymiany informacji celem zabezpieczenia transmisji.

Możliwości translacji dokumentów

System ma możliwość translacji dokumentów pomiędzy następującymi systemami:

  • BizIN
  • CDN Optima
  • Subiekt GT
  • WF-Mag
  • Enova
  • AdInfo

Zrzuty ekranowe

Wybrane projekty