Cybermatryca - zintegrowany system obsługi turysty
main_art_img

Projekt "CyberMatryca – Zintegrowany system obsługi turysty"

Umowa nr POIR.04.01.02-00-00-0041/17 z dnia 20 kwietnia 2018 r.

Program Operacyjny - Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa IV - Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
Działanie 4.1 - Badania naukowe i prace rozwojowe

Poddziałanie 4.1.2 -Regionalne agendy naukowo-badawcze

Cel szczegółowy

Wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych, prac rozwojowych, wpisujących się w zakres regionalnych agend naukowo-badawczych.

Okres realizacji projektu: 01.04.2018 r. – 30.09.2020 r.
Całkowity koszt realizacji projektu – 3.382 075,17 PLN
Wartość dofinansowania projektu  – 2.936 405,19 PLN

Przedmiotem Projektu jest opracowanie innowacyjnego, zintegrowanego systemu obsługi turystów zwiedzających parki rozrywki.

Budowa systemu oparta zostanie o najnowsze rozwiązania z zakresu technologii Internetu Rzeczy (Internet of Things).
W swojej ostatecznej formie system będzie zawierał szereg funkcji usprawniających proces obsługi klienta w ośrodkach oferujących atrakcje turystyczne o unikalnych walorach przyrodniczych i/lub tematycznych.

Planowane jest stworzenie produktu charakteryzującego się elastycznością, skalowalnością, niezawodnością, tolerancją na błędy oraz wysokim poziomem cyberbezpieczeństwa. 

Projekt realizowany w Konsorcjum:
Politechnika Świętokrzyska (Lider)
i 2P- INFO sp. z o.o. 

Zobacz także:

Wybrane projekty