Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na realizację Usługi doradczej

w zakresie opracowania strategii zabezpieczającej ciągłość świadczenia usług IT oraz wdrożenie modelu bezpieczeństwa wraz z zaprojektowaniem rozwiązań techniczno - sprzętowych

w ramach aplikowania o dofinansowanie vouchera w  ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zamawiający: 2P-INFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wykonawca musi spełnić warunki zawarte w: REGULAMINIE udzielania voucherów dla przedsiębiorstw w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (https://vouchery.spinno.pl)

Opis przedmiotu zamówienia i warunki składania ofert zawarte są w zapytaniu ofertowym:

Zapytanie ofertowe:  plik pdf

Oferty należy składać w terminie do 16 grudnia do godziny 15.00 na załączonym  formularzu ofertowym:

Formularz ofertowy: plik docx

Aktualności